Ekostopa města

Ekologická stopa města je komplexním ukazatelem environmentální udržitelnosti města. Převádí zdroje (např. elektrický proud, zemní plyn, benzín, stavební materiál, potraviny, dřevo, atd.) spotřebované obyvateli a institucemi sídlícími ve městě a odpady, které vytvoří, na odpovídající bioproduktivní plochy. Porovnává je se zdroji, které má město k dispozici – s jeho biokapacitou.
Ekologickou stopu města lze stanovit pomocí orientačního nebo podrobného výpočtu.

Novinky archiv novinek

07.04.2015 Databáze ekostopy a DataPlán propojeny
Výsledky ekologické stopy členských měst Národní sítě Zdravých měst ČR jsou nově zobrazovány také v DataPlánu NSZM.

» více
05.03.2015 Ekologická stopa Chrudimi podle zpřesněného algoritmu
Město Chrudim je zatím jako jediné v České republice v nejvyšší kategorii Místní Agendy 21. Což mimo jiné znamená, že systematicky sleduje svůj celkový dopad na přírodní zdroje planety – nebo-li ekologickou stopu města.

» více
08.09.2014 Velké Meziříčí počtvrté stanovilo svou ekologickou stopu
Město Velké Meziříčí jako jediné v České republice sleduje tento ekologický ukazatel každoročně již od roku 2011. Má tak ze všech českých a moravských měst nejdelší časovou řadu dat o svém „ekologickém provozu“.

» více

Iniciativa Ekologická stopa českých měst

Jaké jsou výhody zapojení města?

Města zapojená do iniciativy získají možnost stanovení své ekologické stopy. Díky podpoře z MŽP a MŠMT je výpočet ekologické stopy v současné době nabízen zdarma prostřednictvím těchto internetových stránek.

Indikátor je využitelný pro porovnání s jinými městy z hlediska environmentální udržitelnosti i pro prezentaci města – signalizuje občanům a firmám moderní přístup ke komplexní ochraně prostředí. Výstup analýzy lze využít při marketingu města.

 

Co je ekologická stopa

Ekologická stopa je souhrnným ukazatelem vlivu člověka (města, státu) na životní prostředí. Bývá též nazývána „zelené účetnictví“. Stanovuje, jaké množství přírodních zdrojů daná jednotka spotřebovává a kolik odpadů produkuje. Ekologická stopa převádí spotřebu zdrojů a produkci odpadů a odpovídající plochy produktivní země, které jsou nutné k jejich zajištění, resp. odstranění. To je strana poptávky zmíněného účetnictví. Stranou nabídky je souhrn produktivních ploch (např. orné půdy, lesů, luk či vodních ploch), které má člověk (město, stát) k dispozici. Souhrn produktivních ploch v globálním měřítku se označuje jako biokapacita. Porovnání ekologické stopy a biokapacity umožňuje zjistit, zda daná jednotka vytváří ekologický přebytek či deficit.

 

Iniciativa Ekologická stopa českých měst

Cílem iniciativy Ekologická stopa českých měst je zapojit co nejvíce měst v České republice do stanovení ekologické stopy a biokapacity a popularizovat problematiku ekologické stopy jako významného nástroje udržitelného rozvoje. To umožní sestavit „ekologický žebříček“ měst – jejich pořadí podle dopadu na životní prostředí.

Informační leták
Příručka uživatele
Metodika výpočtu ekologické stopy města